Cầu thủ số 20 Việt Nam & những dấu ấn đỉnh cao trong sự nghiệp