Cầu thủ của đội hình Juventus 2021 – Số áo, quốc tịch?