Đội hình Pháp 2021 đã từng khuấy đảo thế giới bóng đá như thế nào?