Ronaldo bao nhiêu tuổi và sự nghiệp thi đấu của anh